Σύλλογος Γονέων της Λυών για την προώθηση και την υποστήριξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού – TEΓ Λυών Η Μιλιά

Soucieuse d’apprendre, transmettre et cultiver la langue et la culture grecques, notre association organise des cours de grec moderne auprès d’enfants et d’adultes de tout niveau. Ο σύλλογός μας οργανώνει μαθήματα ελληνικών για παιδιά και ενήλικες κάθε επιπέδου, σκοπεύοντας την εκμάθηση, διάδοση και καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.


Les programmes pédagogiques et artistiques de l’association sont soutenus par la Fondation Niarchos

logo-niarchos


fek

Notre association a été reconnue par décision ministérielle parue au Journal officiel hellénique du 4 octobre 2017, Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Λυών (Section de Grec Moderne de Lyon). Belle reconnaissance officielle de nos efforts, élèves, enseignant.e.s et modalités d’organisation !

fekmilia


keep-calm-and-learn-greek-8

Examens de certification de la langue grecque pour 2018

ellinomatheia

Demandes en ligne ici – Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html


(programmation pour 2017-18)

COURS ADULTES

ΕΝΗΛΙΚΕΣ/ADULTES
Mercredi : Maison de l’Europe

Groupe B1-B2 (collège – lycée)  13h00
Groupe 1 Débutant.e.s 15h00
Groupe B2 16h30
Groupe A2 18h00
Groupe A1-1 19h30
Groupe 2 Débutant.e.s 19h30

Vendredi : Maison des Associations de la Croix-Rousse

Groupe A1-2 17h00
Groupe 3 Débutant.e.s 18h30

MATERNELLE/PRIMAIRE/COLLÈGE/LYCÉE

Samedi
Atelier ludique   9h00-10h15
Groupe A1-1 École primaire 9h00-10h30
Groupe A1-2 École primaire 10h30-12h
Cours collège-lycée  10h30-12h

Aucune admission aux cours n’est possible sans inscription préalable

Les cours étant officiellement reconnus vous êtes invités à signer une feuille de présence et de vous engager à être assidus.  Si votre dossier d’inscription n’est pas complet merci de tout apporter lors du premier cours.

Vous verrez avec votre enseignant.e tout ce qui concerne le cours en lui-même, l’organisation des groupes et les projets pédagogiques et avec «I Milia» tout ce qui concerne l’aspect administratif, associatif ou logistique. N’hésitez pas à nous contacter.

En tant que membre vous serez convoqué à l’Assemblée Générale annuelle et vous serez invité(e)s à participer activement aux fêtes de début ou de fin d’année ainsi qu’à des manifestations culturelles autour de la langue et culture grecques. Si par ailleurs vous souhaitez à un moment vous investir davantage en tant que bénévole à « I Milia » contactez-nous !


Publicités